Kiertotalouden asiantuntija on apunasi – KATSO MILLÄ TAVOIN

Winto tarjoaa erilaiset koulutus- ja konsultointipalvelut muun muassa yrityksille, oppilaitoksille, julkisen hallinnon toimijoille ja kehitysyhtiöille. Winto palvelee asiakkaitaan joustavasti koko Suomessa. Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme sekä asiakkaisiimme.

Ota yhteyttä

Tehosta kiertotaloutta yrityksesi toiminnassa

Autamme asiakkaitamme ympäristövastuullisuuden kehittämisessä tarjoten joustavat palvelut asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Parannamme asiakkaidemme toimintaedellytyksiä sekä taloudellista tehokkuutta paneutumalla tapauskohtaisesti jokaiseen kohteeseen. Winton asiantuntemuksen avulla kaikki projektit ja hankkeet toteutuvat varmasti ympäristövaatimusten ja lakien mukaisesti.

Kysy lisää

Edunvalvonta ja rahoitus

Wintossa hallitaan lainsäädännön ja hallinnon eri mutkat. Winto auttaa yrityksesi tai yhteisösi sekä toimialasi edunvalvonnassa ja auttaa sinua vaikuttamaan ja olemaan valveilla. Edunvalvonta vaatii sujuvaa viranomaistyötä sekä erityisosaamista vaativien lausuntojen tekemisestä, jotka molemmat ovat Winton alaa. Winto voi myös laatia hankekuvaukset kiertotalouden julkisiin rahoituksiin sekä avustaa rahoitusten hakemisessa.

Kysy lisätietoja!

Selvitykset

Winto tekee tarvitsemasi selvitykset ja auttaa sinua suunnittelussa sekä päätöksenteossa niiden pohjalta. Saat selvityksistä tarvitsemasi faktat päätöksentekoon ja liiketoimintasi kehittämiseen. Selvitysten avulla toimintaa on helpompaa kehittää kokonaistaloudellisesti järkevään suuntaan sekä ottaa kiertotaloudesta kaikki mahdollinen hyöty irti. Tuemme julkista hallintoa yritystuntemusta edellyttävissä taustaselvityksissä ja projekteissa.

Hankkeet

Winto toimii asiantuntijana työryhmissä sekä hankkeiden taustalla, tarjoten asiantuntijapalveluja, hankesuunnittelua ja projektinjohdon palveluita. Tarjoamme ammattitaitoa hankkeisiin juuri siinä laajuudessa, kuin niitä tarvitset. Meillä on kokemusta niin pienistä kuin isoista, ja paikallisista kuin kansainvälisistäkin hankkeista.

Työpajat ja koulutukset

Winto tarjoaa yrityksille ja muille ryhmille työpajoja ja koulutuksia kiertotaloudesta, jätehuollosta, jätelaista sekä eri toimialojen ympäristövaikutuksista. Tiedostaminen ja ymmärtäminen auttavat henkilökuntaa ja siten koko yritystä ohjaamaan toimintaansa oikeaan suuntaan. Winto ohjaa koulutusten ja työpajojen dialogia ja sparraa ideoiden herättelemisessä.

Kysy lisätietoja!

WINTO TOIMII YHTEISTYÖSSÄ BUSINESS FINLANDIN KANSSA

Winto on Business Finlandin innovaatioseteli-palveluntarjoaja sekä Business Finlandin ja Motivan materiaalikatselmus-palveluntarjoaja. Tutustu hankkeisiin tarkemmin Business Finlandin sivuilla tai ottamalla yhteyttä Wintoon.

Winton asiakkaita

Esimerkkejä toimeksiannoista:

 • Kiertotaloutta edistävän purkuhankkeen jalkauttaminen purkualan eri toimijoille webinaarisarjassa (Ympäristöministeriö 2020)

 • Selvitystyö hallinnollisesta säädösohjauksesta ja taloudellisista ohjauskeinoista biomassojen hyödyntämisestä peltokäytössä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 2020)

 • Hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan laatiminen sekä Puurakentamisen kiertotalousratkaisut -hankkeen kokoaminen (FM-Haus Oy 2019)

 • Materiaalitorin sisällyttäminen osaksi kestävän purkamisen Green Dealia, selvitystyö ja työpaja (Ympäristöministeriö 2019)

 • Kiertotalouspainotteisen koulutussuunnitelman laatiminen purkualalle (Kiinko Oy/Ytekki Oy:n alikonsulttina 2019)

 • FRUSH – kiertotalouden kasvuyritys ja startup-tapahtuma ohjelman suunnitteluun, yrityskontaktoinnit, Envitech-alueen markkinointi sekä tapahtuman paneelikeskustelujen suunnittelu ja toteutus (Forssan Yrityskehitys Oy 2019)

 • Edustus Business Finlandin järjestämässä Cluster Study on Recycling in Manufacturing Metals -workshopissa, jossa käytiin kansallisesti keskustelua Business Finlandin jatkotoimenpiteistä ja metallialan kiertotalouden vahvuustekijöistä (Forssan Yrityskehitys Oy 2019)

 • Selvitystyö Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijoista kartoitettiin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kierto- ja biotaloustoimijat, verkostot ja esimerkkejä, joita voidaan hyödyntää maakunnan kehittämisessä, profiloitumisessa ja markkinoinnissa (Hämeen liitto 2019)

 • Rakennus ja purkumateriaalien tietokantojen kehittäminen -selvityksessä muodostettiin yleiskuva rakennus- ja purkujätteisiin liittyvien tietovirtojen hallinnan edellytyksistä ja hyödynnettävyydestä rakennusjätemäärien ja kierrätysasteen seurannan ja kierrätyksen edistämiseksi (Ympäristöministeriö 2019)

 • Lukuisia kiertotalouteen liittyviä koulutus- ja fasilitointipalveluita esimerkiksi Hämeen Ammattikorkeakoululle, Tampereen yliopistolle, Suomen Ympäristöopistolle, Linnan Kehitys Oy:lle ja seurakunnille

 • Osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kiertotaloushankkeisiin ulkopuolisena asiantuntijana, esim. PARADE. Best practices for Pre-demolition Audits ensuring high quality Rawmaterials sekä RANTA – Rakentamisen kiertotalous kunnissa