Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia

25.11.2018

Jätelain muutoksen tavoitteena oli edistää kilpailua ja yritystoimintaa jätehuoltoalalla varmistaen samalla terveyden- ja ympäristönsuojelun tavoitteet turvaava ja toimiva yhdyskuntajätehuolto, jätehuollon etusijajärjestyksen toteutuminen sekä kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Mikä siis käytännössä muuttuu 1.1.2019?

Jätehuolto on viime vuosikymmeninä kehittynyt ammattimaiseksi ja monipuoliseksi toiminnaksi, johon kohdistuu tiukkoja vaatimuksia. Aiheuttamisperiaatteen mukaan jätteen alkuperäinen tuottaja tai nykyinen tai aiempi jätteen haltija vastaa jätehuollon kustannuksista. Ensisijaisesti jätehuollon järjestämisvastuu onkin jätteen haltijalla, mutta kunnan vastuu sekä tuottajavastuu tekevät tähän poikkeuksen. Kesäkuussa annetulla lailla jätelain muuttamisesta (445/2018) muutettiin kuntavastuuta eli toimintoja, joihin kunta on velvollinen järjestämään jätehuollon.

Vielä vuoden loppuun asti kunta on velvollinen järjestämään yhdyskuntajätehuollon sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa. Kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa lukuun ottamatta ensi vuoden alusta näiden tahojen tulee järjestää jätehuolto omassa toiminnassaan. Miten tämä käytännössä näkyy esimerkiksi sairaalassa, yliopistolla tai seurakunnassa?

Kunnan vastuu tarkoittaa, että jäte on vietävä käsiteltäväksi kunnan eli useimmissa tapauksissa alueen kuntayhtiön järjestämään jätteenkäsittelyyn. Jos kunnassa on voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus, myös kuljetukset ovat kunnan kilpailutuksessa. Jatkossa kunnan vastuulta pois jäävät toimijat saavat kilpailuttaa jätehuoltonsa – neuvonnan, kuljetuksen ja käsittelyn – siinä kuin vaikkapa siivouksen tai kiinteistöhuollon. Hyvillä hankintamenettelyillä on tässä iso mahdollisuus vaikuttaa saataviin tuloksiin, ja samalla syntyy mahdollisuuksia etsiä uusia kiertotaloutta ja kierrätystä tukevia ratkaisuja.

Ota yhteyttä, jos tarvitset tukea muutoksen vaikutusten selventämiseen, henkilöstökoulutukseen tai jätehuollon suunnitteluun!

03.01.2020Wintolle BUILD-lehden huomionosoitus
14.11.2019Ajatuksia purkualan koulutuksesta
25.10.2019World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!
10.06.2019Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita
07.05.2019Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu
16.02.2019Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta
30.01.2019Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä
09.12.2018Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan toimivaa jätemäärien seurantaa
25.11.2018Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia
11.11.2018Rakentamisen elinkaaressa myös purkamisella on merkitystä

Siirry arkistoon »