Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä

30.01.2019

Jätedirektiivin toimeenpanoon, valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan ja meneillään oleviin kehityshankkeisiin liittyy useita toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa rakennus- ja purkumateriaaleja koskevaa tiedonhallintaa ja sen synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tietojärjestelmien, tiedon keruun ja toimintatapojen sirpaleisuus asettavat tällä hetkellä kokonaisuuden hallinnalle haasteita, joiden ratkaisemiseksi on hyvä tarkastella kokonaisuutta ja sen toimivuutta.

Ympäristöministeriö tilasi Wintolta selvityksen, jossa tarkastellaan rakennus- ja purkumateriaaleista erilaisiin tietokantoihin syötettävää tietoa, sen käsittelyä ja hyödyntämistä toimintojen kehittämiseksi ja mahdollisuuksia sujuvoittaa tietojen keräämistä. Selvityksessä pohditaan tietovirtojen hyödynnettävyyttä rakennusjätemäärien ja kierrätysasteen seurannan ja kierrätyksen edistämisen kannalta sekä esitetään suositus valtionhallinnon toimenpiteiksi tiedonhallinnan kehittämiseksi rakentamisen kiertotalouden näkökulmasta.

Kutsutyöpaja 26.2. ympäristöministeriössä

Selvityksen osana järjestetään työpaja "Vauhtia rakennus- ja purkumateriaalien digiloikkaan!". Päivän aikana kuullaan rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämiseen liittyvän selvitystyön tilannekatsaus sekä pohditaan työpajassa ratkaisuja ja reunaehtoja tietokantojen kehittämiseen. Ilmoittautuneille toimitetaan ennakkomateriaali työpajan teemoista. Työpajan tuloksia käytetään selvitystyön jatkosuositusten laadinnassa, joten laaja osallistuminen rakennus- ja purkumateriaalien kanssa toimivista tahoista on erittäin tärkeää.

Tilaisuuteen on kutsuttu kuntien viranomaisia, järjestöjen edustajia, urakoitsijoita ja jätteenkäsittelijöitä sekä kiinteistönomistajia. Tilaisuuteen mahtuu mukaan 30 henkilöä. Jos aihe kiinnostaa, ole yhteydessä, niin tarkistamme, onko vapaita paikkoja vielä jäljellä.

03.01.2020Wintolle BUILD-lehden huomionosoitus
14.11.2019Ajatuksia purkualan koulutuksesta
25.10.2019World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!
10.06.2019Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita
07.05.2019Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu
16.02.2019Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta
30.01.2019Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä
09.12.2018Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan toimivaa jätemäärien seurantaa
25.11.2018Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia
11.11.2018Rakentamisen elinkaaressa myös purkamisella on merkitystä

Siirry arkistoon »