Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu

07.05.2019

Ympäristöministeriö julkaisi Winto Better World Oy:n laatiman julkaisun rakennus- purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä.

Selvityksessä tarkasteltiin rakennus- ja purkumateriaaleihin liittyvän tiedon käsittelyä ja hyödyntämistä. Erityisesti selvitettiin rakennus- ja purkujäteselvityksen, siirtoasiakirjan ja käyttöön otetun Materiaalitorin rooleja osana valtakunnallista jätetietojärjestelmää. Jätedirektiivin toimeenpanoon, valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan ja meneillään oleviin kehityshankkeisiin liittyy useita toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa rakennus- ja purkumateriaaleja koskevaa tiedonhallintaa ja sen synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteena digitaalisten järjestelmien kehittämisessä tulisi olla, että jätteitä koskeva tieto kerättäisiin toiminnanharjoittajalta vain kerran ja siinä muodossa, että se täyttää sekä tilastoinnin että hallinnon vaatimukset. Kun kehitteillä on uusia toimintamalleja ja työkaluja tiedon hallintaan, on tarpeen ottaa huomioon näistä toiminnanharjoittajalle aiheutuvat kokonaisvaikutukset.

Tutustu julkaisuun ympäristöministeriön sivuilla.

Winto laatii tarvitsemasi selvityksen, kun on tarve etsiä toiminnan kehittämiseen tai tehostamiseen liittyviä keinoja. Painopisteenä selvityksille ovat kiertotalous sekä siihen liittyvät käytännön toimet.

Lisätietoja: riikka.kinnunen@winto.fi

03.01.2020Wintolle BUILD-lehden huomionosoitus
14.11.2019Ajatuksia purkualan koulutuksesta
25.10.2019World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!
10.06.2019Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita
07.05.2019Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu
16.02.2019Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta
30.01.2019Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä
09.12.2018Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan toimivaa jätemäärien seurantaa
25.11.2018Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia
11.11.2018Rakentamisen elinkaaressa myös purkamisella on merkitystä

Siirry arkistoon »