Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita

10.06.2019

Kanta-Hämeen maakunta on vahvaa bio- ja kiertotalouden osaajien, yritysten ja tutkimuksen toiminta-aluetta. Nyt on ensimmäistä kertaa koostettu kokonaisuus Kanta-Hämeestä kiertotalouden keskittymänä ja kuvattu toimijoiden ja toimintojen väliset kytkökset. Hämeen liitto valitsi yhteistyökumppaniksi selvitystyöhön Winto Better World Oy:n. Selvitystyötä rahoitti Suomen kasvukäytävä -verkosto sekä Hämeen liitto.

Kanta-Hämeen profiloitumiselle kierto- ja biotalouden edelläkävijänä on kaikki edellytykset, kun tarkastellaan alueella tehtyjä toimenpiteitä, hankkeita, olemassa olevia kiertotalouden yrityksiä ja verkostoja. Kuitenkin monet maakunnat ovat onnistuneet profiloitumaan Kanta-Hämettä vakuuttavammin kiertotalousosaajiksi.

Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnilla on kaikilla omat vahvuutensa, jotka liittyvät osin strategisiin valintoihin, osin yritysten sijoittumiseen alueelle ja osin puhtaaseen maantieteeseen. Yhteinen nimittäjä Kanta-Hämeen vahvuuksissa on Hämeen ammattikorkeakoulu, joka strategiansa mukaisesti haluaa olla toiminta-alueensa kehittymisen kärki. Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Jokioisilla sekä muut oppilaitokset kuten Suomen ympäristöopisto Sykli, Ypäjän Hevosopisto, ammatilliset oppilaitokset ja verkostot Kanta-Hämeen ulkopuolisiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin vahvistavat alueen kierto- ja biotalousosaamista ja profiloitumista.

Poliittinen sitoutuminen kiertotalouteen kaikissa seutukunnissa on maakunnan vahvuus. Strategioiden toteuttaminen edellyttää resurssien varaamista ja toimenpiteiden vaikuttavuuden aktiivista ja rehellistä seuraamista. Viestintä Suomessa ja kansainvälisestikin on erittäin tärkeää, kun halutaan profiloitua kierto- ja biotaloudessa. Tällä sektorilla on vielä mahdollisuus erottua esimerkiksi sillä, että strategiaa toteutetaan aktiivisesti ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti. Tässä vaikuttavuuden arvioinnissa Hämeen Liitto voisi olla taho, joka osallistuisi yhdessä seutukuntien kanssa alueellisten toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikuttavuuden seurantaan.

Suurin haaste on löytää maakuntatasoinen yhteinen suunta, joka tukee kuntia ja seutukuntia omien tavoitteiden toteutumisessa. Forssan seudulla FRUSH ja kiertotalouteen liittyvät koulutusalat, Hämeenlinnassa HAMK:n tutkimusyksikkö ja hankeosaaminen sekä Riihimäellä robotiikan ja digitalisaation panostukset tuovat suuria kehitysmahdollisuuksia koko maakunnalle. Panostamalla maakuntatasoiseen koordinointiin hyvät käytännöt ja tieto saadaan jakoon. Seutukuntien yhteistyön kasvattaminen kehittää koko maakuntaa kierto- ja biotaloussektorilla ja tuo synergiaa kaikille alueille.

Selvitys toteutettiin yhteistyössä Osuuskunta Visian ja Ytekki Oy:n kanssa.

Tutustu selvitystyön tiivistelmään tästä.

Winto laatii tarvittavat selvitykset taustatyöksi toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle kiertotalouden eri osa-alueilla.

Lisätietoja: riikka.kinnunen@winto.fi

 

03.01.2020Wintolle BUILD-lehden huomionosoitus
14.11.2019Ajatuksia purkualan koulutuksesta
25.10.2019World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!
10.06.2019Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita
07.05.2019Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu
16.02.2019Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta
30.01.2019Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä
09.12.2018Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan toimivaa jätemäärien seurantaa
25.11.2018Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia
11.11.2018Rakentamisen elinkaaressa myös purkamisella on merkitystä

Siirry arkistoon »