World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!

25.10.2019

Purkualan kansainvälinen suurtapahtuma World Demolition Summit pidettiin tänä syksynä Bostonissa. Tapahtuma on ennen kaikkea verkostoitumista, ja palasinkin kotiin mukanani käyntikortteja ja kontakteja ympäri maailmaa. Kuten eräs kokenut yrittäjä Etelä-Afrikasta sanoi: ”Nyt sinun täytyy vain päättää, mitä aiot tehdä tällä kaikella tiedolla ja verkostoilla.” Siinäpä on pähkinää purtavaksi.

Koska olin ainoa suomalainen osallistuja tapahtumassa, on varmasti paikallaan jakaa tietoa siellä kuulluista esityksistä. Pari muuta suomalaista oli näytteilleasettajien joukossa. Tapahtumassa pääsikin samalla näkemään eri laitetoimittajien innovaatioita, joista useimmat soveltuvat myös Romukauppiaiden käyttöön.  

Konferenssiesitykset

Varsinaiset esitykset aloitti case-kerronta Saudi-Arabiasta. Maassa on tarve purkualan asiantuntemukselle, parhaiden käytäntöjen kehittämiselle sekä oikeanlaisten laitteiden tuottamiselle markkinoille. Esimerkit olivat ei-niin-imartelevia, eri yritysten esimerkkejä, esimerkiksi siltapurusta, kerrostalon räjäytyksestä ja konepurusta rakennuksen katolla (Adam Safran, Saudi Aramco).

Bahamalla tehdyssä Crystal Palace Hotel and Casinon räjäytystyössä erityisen tarkkailun kohteena oli syntyvän pölyn päätyminen sisämaahan, ei merelle. Kohteessa oli kolme tornia, joista korkein oli 14 kerroksinen. Jokainen kerros puhdistettiin sisäpurkuna, ja päivittäin pidettiin turvallisuustapaamiset. Rakennusten juurelle kerätyt jätekasat kuljetettiin pois paikalta kuorma-autoilla. Kohteessa oli yli 2000 metriä leikattavaa betonia, ja etenemäksi paikan päällä koulutetulle henkilökunnalle laskettiin 7,5 m tunnissa. Tornien välillä oleva yhteys katkaistiin konetyönä. Räjäytystä varten tarkkailtiin tuulen suuntaa, jotta voitiin varmistaa pölyn menevän sisämaahan, ei naapurihotelleihin tai merelle. Viereisten hotellien reunoille tehtiin suojaukset, jotka poistettiin räjäytysten jälkeen. 20-30 kuorma-autoa kuljetti jätteet saaren keskellä olevalle paikalle, ja teräksen kierrättämisestä huolehti paikallinen yritys. Betoni murskattiin paikalle. Olisi mielenkiintoista käydä tuolla kaatopaikalla, jota esityksessä ei kutsuttu kaatopaikaksi (Fàbio Bruno Pinto, Fàbio Bruno USA).

Kolmas esitys kertoi San Franciscon Oakland Bay Bridgen kohteesta. Kohteessa oli ympäristöasioilla iso merkitys paikan vuoksi. Aliurakoitsijoita oli kaikkiaan 5, joista yksi keskittyi ympäristönäkökulmiin. Vuoden 1989 maanjäristyksessä sillasta sortui osa, jonka jälkeen päätettiin rakentaa uusi silta, ja vanha tuli purettavaksi siten, että vuosina 2014-2019 purettiin perustukset. Kohteessa tehtäville räjäytyksille oli useita rajoituksia, mm. ajankohdan, sään ja eläinten liikkumisen suhteen. Räjäytyspäivää varten tehtiin tarkka turvallisuussuunnitelma, organisaatiokaavio sekä minuutti minuutilta suunnitelma. Seurantaan liittyi kalakannan seuranta, kalat olivat häkeissä eri etäisyyksissä, ja räjäytyksen jälkeen tehtiin tutkimukset vaikutuksista. Räjäytysjätteet poistettiin meren pohjasta (Greg Mix, Kiewit Infrastructure West Co).

Kaupunkipurkukohteesta oli esimerkkinä Lontoo. Kohteeseen oli vain yksi sisäänkäynti, koska fasadi pidettiin pystyssä kerrosten purun ajan. Kohteesta tuli mm. 1388 tonnia metalleja, 37410 tn betonia, ja kierrätysaste oli esityksen mukaan 98,2 %. Kohteessa saavutettiin Breeam Excellent -taso, mikä vastaa Briteissä noin parasta kymmentä prosenttia purkutöistä (Grant Styles & Stuart Accleton, Erith Contractors).

Kanadan keskiosissa Saskatchewanissa tehty stadionin purkutyö herätti paikallisissa suuria tunteita. Maamerkin purkaminen vaati purkutyön osaamisen lisäksi yhteisön huomioon ottamista. Purku tehtiin rakenteita heikentämällä, jolloin katsomo saatiin kaatumaan haluttuun suuntaan. Mallinnus ja todellinen purku vertailtiin esityksessä (Ian Bartels, Budget Demolition).

Montrealin Turcot moottoritien liittymärakenteiden purku-urakkaan kuului 15 km purettavaa. Ramppien korkeus vaihteli 10 metristä 33 metriin, tiheän asutuksen keskellä, ja liikenteen sujuvuus asetti haasteita. Lisäksi alueella oli talviolosuhteet ja uudet rakenteet olivat purettavien alapuolella. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi osa uusista kaistoista avattiin ennen purkutyön tekemistä ja purkua tehtiin öisin ja viikonloppuisin. Kohde vaati useita uusia insinöörin taidonnäytteitä, että uudet rakenteet pystyttiin purkamisen aikana turvaamaan (Simon Hebert, Delsan-AIM).

Johan D’Hooghe edusti European Demolition Association EDA:a, ja oli paikalla kertomassa rakennus- ja purkujätteen käsittelystä Euroopassa. Johanin firma Recycling Assistance BVBA on keskittynyt konsultointiin. Rakennus- ja purkujäte on 33 % EU:n jätemäärästä ja kiertotalous on noussut EU-agendan huipulle. Johan nosti esityksessä esille esimerkkinä EU:n rakennus- ja purkujätteen käsittely- ja kierrätysmallin (EU Construction & Demolition Waste Management Protocol). Lajitteleva purku on mahdollista vain kun markkinat tukevat sitä, tarvitaan kaatopaikkavero, vaatimuksia kierrätysmateriaalien käytölle ja tutkimusta hankalampien jakeiden kierrätyksen lisäämiseksi (esim. HISER-hanke). Teollisuuden uusi skenaario on yksinkertaisesta kohti monimutkaista. Vaarallisten jätteiden osalta tulisi olla kansainvälinen näkökulma, koska vaarallinen on vaarallista kaikissa maissa. Wienin yliopiston tutkimuksen mukaan kaupungissa on 210 tn materiaalia asukasta kohden. Materiaalit tarkoittavat rahaa, ja siksi tarvitaan lisää kapasiteettia kierrätykseen. Isot yritykset näkevät tämän jo mahdollisuutena. Purkualan tulee olla mukana kehityksessä, koska olemme ensimmäisiä, jotka ottavat nämä materiaalit pois kaupungista. Urban mining on yksi ratkaisu ilmastonmuutokseen, ja purkuala pystyy tässäkin olemaan isossa roolissa. Kierrätys on avaintekijä liiketoimintaan – pitää pyrkiä sulkemaan kierto, ja etsiä ratkaisuja eri jätevirroille. Esitys toi selvästi esille Euroopan erilaisen näkökulman purkamiseen. Lisätietona meille suomalaisille mainittakoon, että Yhdysvalloissa keskimääräinen kaatopaikkajätteen vastaanottomaksu on $ 55,36 (Analysis of MSW Landfill Tipping Fees— April 2019, EREF).

Yksi mielenkiintoisimmista esityksistä oli esitys purkamisesta Afrikassa. Joe Brinkmann Jet Demolitionista toi esiin, että ihan koko Afrikkaa tuskin ehtii käsitellä. Hän painotti, että menestyksen salaisuus on pitkän tähtäimen näkökulma sekä sitoutuminen. Etelä-Afrikka on 2 kertaa Texasin kokoinen, 59 miljoonaa asukasta, Afrikka on neljä kertaa Australian kokoinen ja 1,2 mrd asukasta. Taloudellisesta kasvusta iso osa tulee olemaan Afrikassa. Etelä-Afrikassa on yli 20 heimoa, Afrikassa yli 3000, joilla on yli 2100 kieltä. Purkamisessa vain harva vaatii SHEQ-tason parantamista, hinta on määräävä. Turvallisuuden varmistaminen on Afrikassa hieman monitahoisempaa kuin eurooppalaisilla työmailla. Myös kuljetusten järjestäminen, maksujen saaminen, verojen ja lakien noudattaminen sekä hallinto ja politiikka aiheuttavat omat haasteensa. Laiton maahanmuutto on mantereen sisäistä, Etelä-Afrikalla menee kuitenkin paremmin kuin monilla muilla Afrikan mailla. Black Economic Empowerment (BEE) korjaa kolonialismin ja apartheidin aikaisia vääryyksiä ja edellyttää, että omistajuudesta vähintään 51 % ja johtotehtävistä 92 % on muilla kuin valkoisilla. JET lahjoitti osakkeita, jotta saavutti asetetut rajat.

Jäljellä oli vielä kaksi esitystä. Rodd Palon Two Rivers Demolition -yhtiöstä kertoi Sacramentossa tehdystä hotelliprojektista, jossa säilytettiin vanhan rakennuksen julkisivu, jonka sisälle rakennettiin kaikki uusiksi. Mediamyllyhän siitä syntyi, kun rakennuksen epäiltiin romahtavan. Lopputulos oli: It’s all part of the demolition process. Viimeinen esitys oli Design-Build -projekteista, verrattuna välissä järjestettävään tarjouskilpailuun ja toimittajan vaihtamiseen (turnkey, kokonaisratkaisut). Arvon tuottaminen asiakkaalle on kaikkein tärkeintä. Purkamisessa lopputulos oikeuttaa menetelmät, eikä toisinpäin. Aina pitää arvioida asiakkaan tavoite, ja tehdä suunnitteluprojekti sen pohjalta. Tunnustan, että tässä kohdin alkoi jo keskittymiskyky herpaantua (Bob Patullo, Ramboll & John Webb, Brandenburg Industrial Service Company).

Illalla vuorossa oli vielä palkitsemiset, purkualan Oscar-gaala. Suosittelen jo ihan kokemuksen vuoksi WDS-tapahtumaa purkajille ja purkualasta kiinnostuneille. Jos tämä tapahtuma tuntuu liian suuren maailman tyyliltä, aina voi hakeutua EDA:n tapahtumiin - kansainvälisyys tuo aina uusia näkökulmia, myös purkutyöhön.

Riikka Kinnunen, Winto Better World Oy

Winto on mukana kansainvälisessä toiminnassa kierrätys- ja purkualalla. Seuraavan kerran olemme mukana Predemolition Audit for Circular Economy -seminaarissa (lue lisää). 

 

03.01.2020Wintolle BUILD-lehden huomionosoitus
14.11.2019Ajatuksia purkualan koulutuksesta
25.10.2019World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!
10.06.2019Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita
07.05.2019Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu
16.02.2019Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta
30.01.2019Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä
09.12.2018Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan toimivaa jätemäärien seurantaa
25.11.2018Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia
11.11.2018Rakentamisen elinkaaressa myös purkamisella on merkitystä

Siirry arkistoon »